Az Észak-budai agglomeráció legnagyobb városában, Szentendrén 1 milliárd forintba került eddig a koronavírus-járvány. Ez annyit jelent, hogy minden egyes szentendreinek csaknem 40 ezer forintja bánta eddig a korlátozásokat. Az összeg a kormány elvonásaiból és a kialakult válság miatt kiesett helyi adóbevételekből áll össze.

A járvány gazdasági hatásai miatt Szentendre is kénytelen módosítani a februárban elfogadott költségvetését – mondta Magyar Judit önkormányzati képviselő, a Jogi és Pénzügyi Bizottság elnöke, a Szentendre és Vidéke című helyi lap legutóbbi kiadásában. 

Az újratervezés fő indokai között egyrészt a gazdasági krízis miatt nem teljesülő adó- és működési bevételek csökkenését, plusz a kormány által elvont önkormányzati bevételeket, másrészt a járvány elleni védekezés során a szociális, egészségügyi és gazdasági támogató intézkedések költségét említette a Pénzügyi Bizottság elnöke.

Magyar Judit, önkormányzati képviselő Szentendre – Forrás: Facebook/ Magyar Judit

A helyi adókból kieső bevételek (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó) – optimista becslés szerint – közel 569 millió forintot tesznek ki. Az önkormányzat működési bevételeiből (közterületfoglalás, behajtási engedélyek, parkolási bevétel, helyiségek, területek bérleti díja, iskolai étkeztetés) pedig további 136 millió forintos kiesés várható.

Az ingatlanok eladásából tervezett bevételkiesés további 348 millió forintot jelent. Összességében – a jelen állás szerint – egymilliárd 54 millió forint bevételkieséssel kell számolni. 

Sajnálatos, de tény, hogy a kormány ahelyett, hogy segítené az önkormányzatokat a járvány elleni védekezésben, csak egyre több feladatot ró rájuk, és elvon tőlük pénzeket. A leginkább húsba vágó intézkedés eddig a gépjárműadó 100%-os elvonása volt, ami Szentendre esetében közel 119 millió forintot jelent, holott a kormány is tisztában van azzal, hogy az általa elvont forrásokon túl az önkormányzatok bevételei jelentősen visszaesnek – mondta Magyar Judit.

A hiány csökkentése érdekében meghozott intézkedések fő szempontja volt: az önkormányzati fenntartású cégeknél és intézményeknél dolgozók munkahelyének védelme. A kiadások visszafogása, a nem feltétlenül szükséges beszerzések, felújítások leállítása mellett 5%-os költségcsökkentést is érvényesített a városvezetés, amit a képviselői tiszteletdíjakon, a hivatal kiadásainak visszafogásán kezdett el, de ki kell terjeszteni az intézményekre is. Az eddigi intézkedésekkel összességében 590 millió forintos kiadáscsökkentés volt elérhető.

A védekezésre és a rászorulók ellátásának többletkiadásaira 100 millió forintos válságkeretet határoztak meg, amelyből a felhasznált összeget – tételes elszámolás után – remélhetőleg a kormány megtérít.

Ha visszaáll a megszokott rend, a tervezett projektek között elsődlegességet élveznek – a már megnyert pályázati pénzek felhasználásán kívül –, ha csökkentett keretből is, az utak állapotának javítása, így a 11-as út forgalmának modellezése, az út-, parkoló- és járdaberuházások tervezései. A közösségi tervezés városunkra jellemző módszerének kialakítása, és a városrészi költségvetés rendszerének felállítása is a prioritások között szerepel – mondta a képviselő.

Kiemelt kép: Szentendre főtere – Fotó: BPK