2019 óta van lehetőség a Társasági adó rendszerében csoportos társasági adóalanyiságra. Ez jelentősen csökkenti a finanszírozási és adminisztrációs terheket. Egyben adótervezési lehetőségeket is jelent. 

A csoportos társasági adóalanyiság feltételei

Egy TAO csoport leendő tagjának meg kell felelnie a Tao tv. (1996. évi LXXXI. törvény) 2/A§-ban szereplő feltételrendszerének. Ekkor van lehetőségük benyújtani a kérelmüket.

Az alábbi hármas kritériumrendszernek kell megfelelniük azonfelül, hogy csak belföldi kapcsolt vállalkozások lehetnek:

  • Legalább 75%-os közvetlen vagy közvetett többségi befolyási viszonyban kell állniuk egymással.
  • Azonosnak kell lennie a mérlegforduló napjának. Olyan adósok esetén, ahol nem kötelezettek beszámoló készítésére, az adóév utolsó napja a mérvadó.
  • Egységesen kell készíteniük a beszámolót, vagy az IFRS-ek szerint, vagy az általános magyar számviteli szabályoknak megfelelően.

Egy vállalatcsoporton belül lehetnek mindkétféle beszámolót készítők is, de így nem alkothatnak csoportot. De van lehetőség egy IFRS-es és egy magyar számviteli törvény szerinti TAO csoport létrehozására.

A csoportos társasági adóalanyiság eljárási szabályai

Kell egy csoportképviselő, aki eljár a hatóságok felé. A tagok közösen terjesztik elő az erre irányuló kérelmet, a vezető székhelye szerinti illetékes adóhatóság felé, a T118-as bejelentővel. Benyújtásra minden év november 1. és 20. napja között van lehetőség. Ha valaki lemarad, akkor 1 év múlva adhatja be újra. 

A társasági adó szabályai már többször módosultak, érdemes a Central Audit csapatával konzultálni.

Speciális esetek

Mi van a naptári évtől eltérő üzleti évvel? Ez esetben az adóév utolsó előtti hónapjában 1-je és 20-a között lehet kérvényezni a csoportos adóalanyiságot.

Amennyiben már működik egy TAO csoport, akkor ahhoz új tagok is csatlakozhatnak. Ez esetben a csoportképviselő és az új tag együttesen nyújtják be a kérelmet az adóhatóságnak.

Mi van akkor, ha egy társaság (ami tag is) társasági formaváltáson megy át? Ez esetben semmi teendő nincs, ugyanis a jogutód automatikusan tagja lesz a csoportnak.

Adminisztrációs terhek csökkentése

Van egy nagyon kedvező, mentesítést jelentő előírás, mely a tagok egymással folytatott jogügyleteire vonatkozik. Eszerint ilyenkor nincs transzferár-dokumentációs kötelezettségük. Valamint társasági adóalap-korrekciókat sem kötelesek alkalmazni.

További adminisztrációs tehercsökkenés az is, hogy csoportszinten egy 29-es bevallást kell benyújtani a társasági adónemre. Ezt a csoportképviselő nyújtja be. Egyéb adónemek esetén továbbra is minden tag saját maga nyújt be mindent.

Adómegtakarítási lehetőségek

A csoportszintű veszteség akár a keletkezésének az adóévében felhasználható, a csoportszintű adóalap csökkentéseként. Az alapok azonban nem vonhatóak teljesen össze egymással.

Ez a cikk szponzorált tartalom. Kattintson ide, ha Ön is kipróbálná ezt a népszerű hirdetési formát. A hivatalos mérések szerint a BudaPestkörnyéke.hu hírportált a forgalmas napokon 340.000 ember olvassa!