Lemond a Színház- és Filmművészeti Egyetem teljes vezetése. Döntésüket azzal indokolták, hogy gyakorlatilag minden jogkört az intézményt működtető alapítvány elnöke, Vidnyánszky Attila gyakorolja.

Bejelentette lemondását a Színház- és Filmművészeti Egyetem teljes vezetése a hétfő délutáni sajtótájékoztatójukon.  

A rektori feladatokat ellátó Upor László, továbbá Novák Eszter rektorhelyettes és Németh Gábor rektori tanácsadó, illetve a három intézet vezetője közül kettő, a filmes Balázs Gábor és a színházas Bagossy László is lemond.

A harmadik, az elméleti intézet vezetője, Gáspár Máté csak azért nem, mert ő már korábban lemondott.

Rajtuk kívül a szenátus nemrég megválasztott tagjai is lemondanak mandátumukról, „a további munkát csak úgy tudják elképzelni, ha a szenátus visszakapja a legalább az állami egyetemek szenátusait megillető jogköröket.”

A színpadon és a nézőtéren ülő oktatók és hallgatók felállva tapsolták meg a bejelentést.

„A vezetőség szomorúan határozott lépésre kényszerült. Tekintettel arra, hogy minden értelmes és alapvető jogkörétől megfosztották, tekintettel arra, hogy vállalhatatlan kompromisszumok árán tarthatná fenn az önálló vezetés látszatát, tekintettel arra, hogy az egyetem életét a feje fölött szabályozzák – minderre tekintettel kénytelen a vezetői pozíciókról lemondani” – mondta el Upor László.

Az egyetem most már lemondott rektora szerint „miután nem lehetséges együttműködni olyan fenntartói testülettel, amelyet valódi tárgyalások nélkül neveztek ki fölé, olyan testülettel, amely az egyetem hagyományainak és jelenének, hallgatóinak, oktatóinak, oktatási színvonalának szisztematikus becsmérlésével kísérte belépőjét, olyan testülettel, amely előre és bármiféle egyeztetés nélkül aláírta az egyetem autonómiáját súlyosan sértő alapdokumentumokat, nem maradt választás.”

Vidnyánszky Attila miatt tört ki a balhé

Nemrég jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy a Színház-és Filmművészeti Egyetem alapítványi formában működik tovább. Az alapítvány élére Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját nevezték ki. Ezután minden döntési jogkört elvettek az intézmény vezetőitől és átadták azt az alapítvány elnökének.

  • nem dönthet saját működési szabályzatáról,
  • nem szólhat bele a költségvetésbe,
  • nem fogadhatja el intézményfejlesztési tervét,
  • nem választhatja meg az egyetem rektorát,
  • nem jogosult önállóan intézetvezetőket és osztályvezető tanárokat kinevezni, osztályokat indítani

Közben több oktató is felmondott. Hétfő délutánra ismét tüntetnek az intézmény hallgatói és dolgozói

Kiemelt kép: Színház-és Filmművészeti Egyetem – Forrás: eduline.hu