A beépített mosogatógépre, hűtőre, sütőre is igényelhető lesz január 1-jétől az otthonfelújítási támogatás. Élettársak is megkaphatják, kimennek majd ellenőrizni, hogy mire lett költve a pénz. Fontos kitétel, hogy egy éve azon a címen kell a bejelentett lakóhelyednek lennie, amelyre a támogatást felvennéd és csak azt a számlát fogadják el, amit a vállalkozó is lejelentett a NAV-nál. Nem hagytak sok lehetőséget a trükközésre, ugyanakkor az állami 3 milliós ingyenpénzhez egyáltalán nem lesz nehéz hozzájutni.

Megjelent minden részletkérdés

A szerdai Magyar Közlönyben megjelentek a lakásfelújítási támogatás részletei, erről Novák Katalin családügyi miniszter is beszámolt a friss videójában, ezt a cikkünk alján lehet megnézni.

Egy éve ott kell élned

Fontos tudni, hogy az érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezni, kivéve az újonnan vásárolt vagy épített lakásokat és az egy év alatti gyermekre igénybe vett támogatást. Gyűjteni kell a számlákat: a támogatás a legutolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig, egy összegben lesz igényelhető a támogatás.

Köszönjük a napi 335 ezer érdeklődő olvasónknak, hogy a BudaPestkörnyéke.hu Magyarország TOP legolvasottabb hírportáljai közé került. Részletek itt. Közben a holnapi és mai programajánlónkat ide kattintva éred el!

Anyag és munkadíj 50-50%

A rendelet 2021. január 1-jével lép hatályba. Ez alapján minden család egyszer élhet a támogatással, a támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint, a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Maximum 3 milliót kérhetsz

Akkora támogatást lehet igénybe venni, amennyit jónak tartanak az igénylők, nem muszáj igénybe venni a maximális 3 millió forintot, de legalább 6 millió forintos beruházással lehet jól járni, hiszen ennek 50%-ára jár a támogatás.

Minimum félig tulajdonosnak kell lenned

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő(k), illetve a kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Egy éve ott kell laknod

Ha a családnak régóta a tulajdonában áll a lakás, akkor az igénylés időpontjakor legalább egy éve a bejelentett lakásban kell laknia a szülőknek és a gyermek(ek)nek.

Új lakás esetében nem szükséges az egy éves bejelentett lakcím

Egy évnél fiatalabb gyermek vagy magzat, illetve új lakás vásárlásra, építése esetén ez az egyéves bentlakási viszony nem feltétel, ezzel a visszaéléseket szűrnék ki – írja a Portfolio.hu.

Más támogatással nem összevonható

Korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette.

Gyermekre vonatkozó feltételek

Legalább egy együttlakó gyermek kell a támogatáshoz, a legalább 12 hetes magzatok és a nagykorúvá vált, a 25. életévüket még be nem töltött együttélő gyermekek is beszámítanak, a gyodra jogosító gyermekek esetében nincs életkori határ.

Szülőkre vonatkozó feltételek

Házaspárok és élettársak mellett egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel, a különélők esetében az a fél jogosult, aki neveli a gyermeket, de ha például 1-1 gyermeket nevelnek, akkor 1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe, az egyik fél dönthet úgy, hogy átadja a támogatásra a jogot a másik szülőnek.

Társadalombiztosításra és köztartozásra vonatkozó feltételek

Egy legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos tb-jogviszony kell a támogatáshoz az egyéni vállalkozók esetében is. Az elmúlt hónapokban felvett álláskeresési járadék is beleszámít, illetve a nyugdíj melletti munkavégzés és a hallgatói jogviszony is,

Az is kaphat, aki külföldön dolgozott

Korábban külföldön dolgozók is igénybe vehetik, hiszen a rendeletben azt írják: az elmúlt egy évben valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott személyek is igényelhetik, ha az igénylés napján már a magyar tb alá tartoznak.

Közmunkások, adótartozók nem igényelhetik

Az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek nem igényelhetik a támogatást, azok sem igényelhetik, akiknek valamilyen köztartozásuk, például adótartozásuk van.

Egyszülős család

Amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel. Egyszülős család esetén akkor is igényelhető a támogatás, ha a szülő külföldön dolgozott – ebben az esetben az igénylés napján kell hazai tb-jogviszonnyal rendelkeznie.

Támogatható költségek és munkálatok

Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető a támogatás: víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a  megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Minden, ami a házhoz kell

Az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása, tető cseréje, felújítása, szigetelése, égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, klímaberendezés beépítése, cseréje, napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje.

Minden, ami bent felújítható

Belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását.

Garázsra, udvarra is kérhető

A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, kerítés építése, gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, terasz, loggia, erkély, előtető építése, térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása.

Akadálymentesítésre is kérhető

Amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – meghatározott akadálymentesítési munkák, alapozási szerkezet megerősítése, valamint beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Fontos tudnod:

A CSOK igénybevétele során már elszámolt költségek nem vehetők figyelembe.

Milyen számlát fogadnak el igazolásként?

Csak olyan számlát fogadnak el, amelyet a kivitelezést végző vállalkozó is lejelentett a NAV-nak. Ez kicsit kacifántosan megfogalmazva így hangzik: Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

Nem lehet rokon a munkavégző vállalkozó

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Utólagos ellenőrzés és visszafizetés

A támogatás igénybevételének jogszerűségét az államkincsstár legkésőbb a  támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a  lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a kincstár részére.

Kamattal kell visszafizetni, ha jogosulatlanul vetted fel

Ha a kincstár a  kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az  igénylő jogosulatlanul vette igénybe a  támogatást, akkor felszólítja az  igénylőt a  támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Novák Katalin videója a részletekről

Kiemelt kép: illusztráció