Modern társadalmunk egyik leghasznosabb tudásának számítanak a pénzügyi alapismeretek, hiszen rengeteg előnyünk származhat abból, ha ezzel felvértezve hozzuk meg életünk sorsfordító gazdasági döntéseit. Éppen ezért a pénzügyi tudatosságra való nevelést szinte lehetetlen elég korán elkezdeni – a különböző életkoroknak megfelelő játékos módszerek beiktatásával ráadásul könnyen élménnyé is varázsolhatjuk a pénzügyekkel való megismerkedést.

Alábbi cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogyan nevelhetjük már egészen kicsit koruktól gyermekeinket pénzügyi tudatosságra, és milyen előnyei származhatnak ebből később.

Miért fontos a pénzügyi tudatosság?

A pénzügyi alapismeretek segítenek megérteni, hogy az emberek miként tudnak legjobban gazdálkodni a pénzükkel életcéljaik előmozdításához – gazdasági és pénzügyi helyzetük figyelembevétele mellett. A pénzügyi műveltség még inkább elengedhetetlen egy olyan digitális világban, amely jelentős önállóságot biztosít már a legfiatalabbak számára is. Az ilyen jellegű ismeretek, készségek, attitűdök és magatartásformák kombinációja egyaránt szükségesek a pénzügyi jólét eléréséhez. Ez magában foglalja a személyes vagy családi költségvetéssel kapcsolatos oktatást, a banki eszközök megismerését – a mindennapos banki ügyintézéstől a megtakarításokon át a biztosításokig –, valamint a gazdasági fogalmak megértését.

Mennyiben a szülő feladata?

Felelős szülőként muszáj megértenünk, mennyire fontos gyermekeink pénzügyi nevelése egy olyan világban, ahol boldogulásuk és életminőségük nagyban összefügg az anyagiakkal való helyes bánásmóddal. Emellett be kell látnunk, hogy sem az óvodai foglalkozásokra, sem az általános iskola alsóbb évfolyamainak tanmenetére nem támaszkodhatunk teljes mértékben, hiszen az ilyen jellegű oktatás gyakran mindkettőből hiányzik. Pedig gyermekkorban még fogékonyabbak az új ismeretek befogadására, érdeklődően állnak az új és ismeretlen területek felfedezéséhez. Így tehát érdemes már egészen fiatalon megismertetni velük a pénzügyi tudatosság alapjait, és javarészt a szülők felelőssége, hogy otthoni, játékos módszerekkel elérjék mindezt.

Számtalan történetet hallani nap mint nap a fiatalabb gyerekeket megcélzó hirdetések etikátlan módszereiről, a videojátékokban véletlenül elköltött vagyonokról, vagy a közösségi médiában terjedő átverésekről. Ezek a szomorú esetek általában éppen arra vezethetőek vissza, hogy a kicsik nem voltak tisztában a pénz értékével, és tetteik következményével. Minél előbb vezetjük tehát be gyermekeinket a pénzügyi tudatosság alapjaiba, annál könnyebb dolguk lesz a későbbiekben.

Szerencsére az idősebb gyerekek – leginkább az általános iskola felsőbb tagozataiba járók, illetve a középiskolások – már egyre több helyen találhatnak kezdeményezéseket az ilyen típusú ismeretek megszerzésére. Ha például szembejön velünk egy pénzügyi verseny középiskolásoknak, érdemes arra motiválni a gyereket, hogy benevezzen. Még ha nem is nyer, a felkészülés során máris számos hasznos információra tehet szert.

Mikor kezdjünk bele?

A szakértők szerint a legideálisabb életkor a pénzügyi ismeretek elsajátítására öt és tízéves kor közötti időszak, de megfelelő technikákkal és módszerekkel akár már korábban is belekezdhetünk.

Három- és ötéves kor között

A kisgyermekek, akik még csak most tanulják a számokat, különböző játékokon és a hozzájuk legközelebb álló emberek megfigyelésein keresztül értik meg a pénzzel kapcsolatos fogalmakat. Látják a pénzügyi tranzakciókat, kezdik megérteni, hogy a vásárláshoz pénzre van szükség, megfelelő oktatás hiányában azonban túl gyakran asszociálnak a pénzről a költekezésre. Mivel a kora gyermekkori szakaszban megtanulják, hogyan kell türelmesnek lenni, irányítani döntéseiket és összpontosítani, már ilyen korán képesek megérteni, hogy a pénzt nemcsak elkölteni, de megtakarítani, befektetni vagy elajándékozni is lehet.

Gyorsan fejlődő szókincsük, memóriájuk és szociális készségeik miatt tehát ez az ideális időszak arra, hogy elkezdjük megtanítani nekik az alapvető fogalmakat. Ismertessük meg a pénzt könyvekkel, játékokkal és fantáziadús programokkal. Indíthatunk el egy érmés befőttesüveget, hogy megmutassuk, hogyan gyűlik a pénz, valamint megtaníthatjuk a különböző érmék és bankjegyek közötti különbségeket. Beszélgessünk sokat a pénzről megfelelő kontextusban, például banklátogatás vagy bevásárlás során, és meséljünk arról, hogyan lehet pénzt keresni!

Hat és tizenkét éves kor között

Legfogékonyabb korukban néhány egyszerű rutin kialakítása lehetőséget adhat a gyerekeknek arra, hogy olyan életvezetési készségeket gyakoroljanak, mint a számolás, a tervezés és a pénz megtakarítása. Fejlődési szempontból ebben a korban tanulják meg, hogyan kell előre tervezni, költségvetést készíteni és a döntések meghozatalakor saját belső útmutatásukra támaszkodni. Fejlődik bennük az a képesség is, hogy következetesek legyenek, és a hosszabb távú célokat végig tudják vinni. Barátaik és közösségük ebben a korban kezd nagyobb befolyást gyakorolni életükre, ezért észrevehető, hogy gyakrabban hasonlítják össze az anyagi javaikat azzal, ami barátaiknak van.

Ezek tehát kritikus évek az alapvető pénzkezelés alapjainak megtanításához, hiszen a gyerekek már alaposabb pénzismerettel rendelkeznek, de még mindig érdeklődőek az ezzel kapcsolatos tanulás iránt. Megfigyelik és tükrözni fogják pénzzel kapcsolatos szokásainkat, ezért legyünk jó példaképek! Értessük meg velük, hogyan döntünk a vásárlásról, például fontossági sorrend vagy az érték figyelembevételével. Itt már bevezethetünk egy kis zsebpénzt, mondjuk házimunkához kötve. Ha gyermekünk kifogy a pénzből megfontolhatjuk, hogy további házimunkát bízzunk rá, és ösztönözhetjük hosszabb távú célok kitűzésére.

Tinédzserkorban  

A tizenévesek elkezdhetnek önállóan pénzügyi döntéseket hozni, és fontos lépéseket tesznek a kritikus gondolkodási készségek fejlesztésében. Ekkor már készen állnak arra, hogy kiadásaikat az értékeikhez igazítsák, és ahogy kezdenek felnőtté válni, a jövőt is elkezdik szem előtt tartani, miközben egyre fontosabb döntéseket hoznak. A trükk az, hogy meg kell tanulni, mi motiválja a gyermeket, majd ebből kiindulva elindítani az első megtakarítási számlát, melyet belső motiváltságától vezérelve saját maga tart kézben a vágyott cél elérése érdekében.

A pénzügyi nevelés lépései

Amikor a gyerekek már képesek kis összegekkel gazdálkodni – vagyis van egy előre kialakított elképzelésük a pénzzel kapcsolatos dolgokról – szülőként a megfelelő irányba kell terelni tudásukat. Lássuk most lépésről lépésre a különböző állomásokat a pénzügyi nevelés folyamatában.

Költségvetés

Gondolhatnánk, hogy az első lépés megtanítani a gyerekeket a pénzkeresésre, de a pénzügyi nevelés ennél sokkal korábban kezdődik. Először a költségvetés fogalmát kell megtanítani nekik, ez a pénzügyi gazdálkodás egyik legfontosabb szempontja. Üljünk le gyermekünkkel és játékos beszélgetés, családi vagy kitalált példák keretein belül tanítsuk meg neki, hogyan ossza be különböző célokra forrásait a pénzügyi szabadság elérése érdekében.

Pénzügyi felelősségvállalás

A kiadások nyomon követése elengedhetetlen a hatékony pénzkezeléshez. Ehhez hozzátartozik annak ismerete, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, mennyi pénzt költöttek el és mennyi pénzt kell félretenni a jövőbeli igényekre. Ez a szakasz kulcsfontosságú ahhoz, hogy a gyerekeket megismertessük azzal a gondolattal, hogy költségvetésük vezetésével felelősek a pénzzel való gazdálkodásért.

Önálló kereset

Ezt legkönnyebben úgy érhetjük el, hogy egyszerű feladatokat vagy megbízásokat adunk nekik pénzbeli ellenszolgáltatásért, saját zsebpénzért cserébe. Ez a tevékenység segít nekik megérteni a keresés folyamatát.

Megtakarítás

A megtakarítás a pénzügyi gazdálkodás és a pénzügyi műveltség fontos része. Amikor pénzügyi jövőnk biztosításáról van szó, nem lehet eléggé hangsúlyozni a megtakarítás fontosságát. Már a költségvetés készítésekor tanítsuk meg nekik, hogy önálló keresetének egy részét tegye félre megtakarításaira. Akár játékbankként is felléphetünk, és kamatot adhatunk megtakarításaik után, megtanítva őket az ilyen jellegű számlák előnyeire.

Befektetés

A befektetés szintén a pénzügyi menedzsment alapvető eleme. Ha pénzügyileg biztos jövőt szeretnénk, ahhoz pénzünket érdemes befektetnünk. Bár a gyerekek fizikailag nem tudnak befektetni, otthon készíthetünk nekik erre vonatkozó terveket, jutalmakkal és veszélyekkel, hogy alapszinten megértsék, hogyan működik.

Ha az alapvető ismeretekkel már rendelkezik, számtalan lehetőség nyílik a pénzügyi ismeretek további bővítésére játékos formában. Számtalan edukatív weboldal, megtakarításra és okos költekezésre nevelő játékos platform elérhető, később pedig már benevezhet egy középiskolásoknak tervezett pénzügyi versenyre is.

Hogyan profitálhat ebből a gyerek?

Mivel a fiatalon elsajátított, egyszerű készségek hosszútávon megmaradnak, a pénzügyi ismeretek megértése egész életünket végigkísérő előnyöket biztosíthat.

Pénzügyileg magabiztos felnőtté válhat

Pénzzel átszőtt világunkban igen nagy szükség van a gyermekek pénzügyi műveltségének kialakítására. Manapság ugyanis egyre több felnőtt küzd azzal, hogy sikeresen kezelje pénzügyeit. A gyerekek oktatása segít olyan szokások kialakításában, amelyek felnőttként jobb viszonyhoz vezethetnek a pénzzel, megtanulhatnak tervezni a jövőre nézve.

A pénzkezelés ismerete csökkentheti a szorongást

Korunk felnőtt társadalma mentális egészségügyi válsággal küzd. Folyamatosan aggódunk a jövőnk, a munka és a pénzügyek miatt, ami olyan mentális egészségügyi problémákat okozhat, mint a szorongás vagy a depresszió. Mivel a gyerekek képesek átvenni és utánozni a felnőttek gyakorlatait, a gazdasági problémák rájuk is hatással lehetnek. Ne hagyjuk, hogy gyermekeink túl sokat stresszeljenek a pénz miatt! Ezt elkerülendő megfelelő eszközöket kell adnunk nekik otthon, hogy könnyebben szembenézhessenek a pénzügyi problémákkal, és egyszerűbben találhassanak azokra megoldást.

Fiatalon fontos pénzügyi döntéseket hozhatnak

Az olyan fontos döntések, mint a diákhitel, az autóvásárlás, az első munkahely vagy lakás megszerzése, az egyetemi évek után egyszerre szakad a fiatalok nyakába. Akik még ekkor sem kezdtek el tanulni a pénzzel való gazdálkodás legjobb módjairól, nagy valószínűséggel nem megalapozott döntéseket hoznak majd, melyek adósságba sodorhatják őket. Ha már fiatalon megtanítjuk a gyerekeket arra, hogy spóroljanak egy nehezebb időszakra, és ne költsenek többet, mint amennyit keresnek, megakadályozhatjuk, hogy később meggondolatlan pénzügyi döntéseik miatt szenvedjenek.

Jól látható, hogy a pénzügyi ismeretekkel rendelkező gyerekek egész életük során, így felnőttként is rengeteget profitálhatnak abból, ha már korán elsajátítják a pénzügyi tudatosságot. Tegyünk arról, hogy ezzel a tudással felvértezve jussanak el fontos pénzügyi döntéseik időszakába, jobb anyagi körülményeket biztosítva maguknak!

Ez a cikk szponzorált tartalom. Kattintson ide, ha Ön is kipróbálná ezt a népszerű hirdetési formát. A hivatalos, auditált mérések szerint a Like Company hírportáljait a forgalmas napokon 600 ezer ember olvassa.