Globalizált világunkban az angol nyelv magasabb szintű ismerete és napi használata elengedhetetlen a sikeres belépéshez a munkaerőpiacra. A nyelvtanulást az anyanyelv nyelvtani rendszerének elsajátításával párhuzamosan a kisiskolás korban érdemes elkezdeni.

A kéttannyelvű képzés előnyei

A Budán működő Brit-Magyar Iskola pedagógiai programja három pilléren nyugszik. Az első a heti 8 órában biztosított angol nyelvi képzés, melyet anyanyelvi tanárok tartanak. A második a gyermekközpontúság, aminek segítségével magas szocializációs készségeket fejlesztenek. 

A harmadik pedig a szaktantárgyak oktatásában használt alternatív, élménypedagógiai módszerek alkalmazása. Az iskolában a szaktárgyakat az órák 40-50%-ban angol nyelven oktatják, így azok jól beépülnek a nyelvtudás alapjai közé. A magyarul tanított alaptantárgyak – mint például a matematika, az irodalom és a nyelvtan – pedig ugyanolyan óraszámban szerepelnek a tanmenetben, mint egy normál tantervű iskolában.

A kéttannyelvű képzés biztosítja, hogy a 8. osztály elvégzése után a gyerekek olyan tudással és készségekkel hagyják el az általános iskolát, amivel bármely hazai, vagy külföldi középiskolában meg tudják majd állni a helyüket.

A képzés az angol és a magyar tapasztalatokat egyaránt ötvözi

Az iskola oktatási programja a magyar Nemzeti Alaptanterven (NAT) alapul, az idejáró gyerekek a magyar tanterv szerinti tantárgyakat, kulturális hagyományokat a Cambridge International programmal kiegészítve ismerik meg teljes körűen. 

A tanárok nem az államilag támogatott tankönyveket használják, hanem szabadon választhatják meg azokat a tankönyveket és oktatási segédanyagokat, amelyeket a legalkalmasabbnak ítélnek meg saját maguk és diákjaik számára. Az alsó tagozatban nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a tanulók megismerjenek különböző tanulási stratégiákat, így hatékonyabban tudják a tudást elsajátítani a felsőbb évfolyamokban.

Az iskola filozófiája

A Brit-Magyar Iskola legfőbb célja, hogy olyan fejlett szociális készségekkel rendelkező, magas nyelvi szinten kommunikáló, művelt gyerekeket képezzen, akik ambíciózusak, empatikusak és nyitottak a kulturális sokszínűség irányába. 

E cél elérése érdekében a frontális osztálymunka helyett a gyakorlatközpontú, kisebb csoportos, projektszemléletű pedagógiai módszereket részesítik előnyben. Ez különösen fontos az u.n. STEAM (tudomány, technológia, mérnöki tudomány, művészet és matematika) tantárgyak oktatása során. A STEAM a problémák megoldásának integrált megközelítését jelenti, amely egyesíti a természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, művészet és matematika különböző tantárgyait. 

Ennek során a gyerekek projektmunkákat készítenek, és amely jobban tükrözi a valós világot és a gyakorlatiasságra fókuszál, az elméleti alapok megismerése mellett. Az iskola filozófiája, hogy fejlett pedagógiai módszerek segítségével igazi világpolgárokat képezzenek, akik a Föld bármely pontján megállják a helyüket.

Ez a cikk szponzorált tartalom, megrendelő: britmagyariskola.hu

Az auditált mérések szerint havonta átlagosan 12 millió alkalommal kattintják az olvasóink Like Company Kft hírportáljait. A támogatott cikkek egy hónapig címlapon vannak, így a partnereink reklámjait tényleg nagyon sokan látják, ezért hatásosak. Kattintson ide, ha Ön is kipróbálná ezt a népszerű hirdetési formát.