Egy sikeres vállalkozás csakis elkötelezett, átlátható és a cég érdekében motivált csapattagokkal működhet jól. Ideális esetben ez így is van. De mi a teendő, ha a vészjelző már felvillant Önben? Hogyan leplezheti le a közvetlen közelében dolgozó munkatárs hűtlen kezelését? Kövessen minket cikkünkben és mi megosztjuk Önnel a titkos receptet, hogyan ismerje fel ezt az álruhába bújt bűncselekményt! Ne engedje, hogy cége hatalmas vagyoni kárt szenvedjen, vegye észre a jeleket időben!

Mi az a hűtlen kezelés? Miben különbözik a hanyag kezeléstől?

A hűtlen kezelés fogalmát pontosan megfogalmazza a hatályos Büntető Törvénykönyv, a kifejezések viszont mélyebb tartalmakat rejtenek. Ennek az értelmezésében segítünk eligazodni, hogy a gyakorlatban is fel tudja majd ismerni a bűncselekmény tényállását.

A Btk. 376.§ (1) szerint hűtlen kezelést követ el, akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz.

A vagyoni hátrány fogalma egyúttal magában foglalja az okozott kárt és a hűtlen kezelés miatt elmaradt vagyoni előnyt. Az elmaradt vagyoni előny a cég olyan anyagi gyarapodását jelenti, ami akkor jött volna létre, ha a hűtlen kezelést nem követik el.

Fontos különbséget tenni a hűtlen kezelés és a hanyag kezelés között, ugyanis nem csupán a büntetési tétel nagyságában látható eltérés.

A hanyag kezelés akkor valósul meg, ha valakit törvény hatalmaz fel az idegen vagyon kezelésére vagy felügyeletére, de ő megszegi vagy elhanyagolja az ebből eredő kötelességeit, így gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz. Hűtlen kezelést csak szándékosan lehet elkövetni, hiszen a cég munkatársának tisztában kell lennie az őt terhelő kötelezettségekkel. A hanyag kezelés azonban megvalósulhat szándékos, ugyanakkor gondatlan kötelezettségszegés formájában egyaránt. A gondatlanság a jog nyelvén azt jelenti, hogy az elkövető előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy éppen azért nem látja előre cselekményének következményeit, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

A másik fontos különbség a két bűncselekmény között, amit érdemes aláhúzni, hogy hanyag kezelés esetén a bűncselekményt elkövető személyt törvény hatalmazza fel az idegen vagyon kezelésére, míg hűtlen kezelésnél szerződés, munkaköri leírás vagy a megbízó eseti utasítása szolgálhat alapul.

Hogyan lehet felismerni a hűtlen kezelést?

Aki egy jól működő, sikeres és profitáló céget működtet, az pontosan tudja, mennyire fontos a megbízható munkaerő. Külön szakterület épül arra, hogy az aktuális jelentkezők személyiségét és munkához való viszonyát trükkös HR-es kérdésekkel térképezzék fel. Bármennyire is tapasztalt az állásinterjúztató, egy jövőbeli bűncselekményre nem lehet felkészülni. De hogy minél hamarabb felismerje a hűtlen kezelés jeleit, segítünk észrevenni a gyanús részleteket. A bűncselekmény elkövetési tárgya az idegen vagyon, ami lehet ingó dolog, ugyanakkor ingatlan vagy egyéb vagyoni jog formájában is megjelenhet. Érdemes szem előtt tartani, hogy ezt a bűncselekményt kizárólag idegen vagyon tekintetében lehet elkövetni. Tehát az érintett dolog, az ingatlan, illetve a különböző vagyoni jogok nem lehetnek az elkövető tulajdonában.

Biztosan feltette már magában a kérdést, hogy a vagyoni hátrányt okozó vagyonkezelői tevékenység kötelességének megszegése milyen formában bukkanhat fel? A legjobb nyomon jár! Ugyanis a kötelességszegés változatos elkövetési formái között meg fogja találni a bizonyossághoz szükséges tényeket.

Vagyonkezelési kötelezettségnek számít a vagyon őrzése, állagmegóvása, gyarapítása, a tulajdonos utasításainak betartása, olyan intézkedések megtétele, amelyek a tulajdonos érdekeit szolgálják, illetve az esetleges kárelhárítás. Mindazok a cselekmények, amelyeket szándékosan, vagyoni hátrányt okozva követnek el az említett példák megszegésével, hűtlen kezelésnek minősülnek.

Ha a gazdasági társaság tagja külső (ismeretségi körébe tartozó) céget bíz meg bizonyos munka elvégzésével, amit saját vállalkozásuk is megtehetett volna, és ezért a piaci árnál magasabb díjazást juttat a cégnek, hűtlen kezelést valósít meg. Ebben az esetben az ismerősi körből való cég kedvező helyzetbe hozása vagyoni hátrányt okozott a gazdasági társaságnak.

Hűtlen kezelést állapított meg a Kúria abban az esetben is, amikor az elkövető a kezelésére bízott idegen gépjárművet a rendelkezéstől eltérően használta. Hétköznapi értelemben mondva az elkövető szolgálati autóval intézte magánjellegű ügyeit, ezzel vagyoni hátrányt okozott a tulajdonosnak. Az autó használatból eredő kopása, állapotromlása, illetve az elhasznált üzemanyag tekintetében is beszélhetünk vagyoni hátrányról.

A bűncselekmény megállapításának egyik fontos sarokköve, hogy az okozott kár és a szándékosan elkövetett kötelességszegés között okozati kapcsolat álljon fenn.

A törvény nem egyforma súllyal értékeli a hűtlen kezelés eseteit, amely elsősorban a büntetési tételekben mutatkozik meg. A bűncselekmény bizonyos körülmények között sokkal nagyobb veszélyt jelent a társadalomra, ezért a jogalkotó úgynevezett minősített eseteket különített el. A minősített esetek a vagyoni hátrány nagyságához igazodnak, mely szerint az elkövető a hűtlen kezeléssel okozhat kisebb vagyoni hátrányt (50.001-500.000 Ft), nagyobb vagyoni hátrányt (500.001-5.000.000 Ft), jelentős vagyoni hátrányt (5.000.001-50.000.000 Ft), különösen nagy vagyoni hátrányt (50.000.001-500.000.000 Ft), illetve különösen jelentős vagyoni hátrányt (500.000.000 Ft felett).

Nem csupán a vagyoni hátrány mértéke adhat alapot a bűncselekmény minősített esetének megállapítására, hanem egy speciális alany jelenléte is. A törvény súlyosabban bünteti a hűtlen kezelést, ha a vagyoni hátrányt okozó bűncselekményt gyám vagy gondnok követi el e minőségében. Vajon miért emeli ki ezt a kapcsolatot a jogalkotó? Azért, mert a kiskorú, vagy a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy kiszolgáltatott helyzetét használja ki a gyám vagy gondnok, aki egyben a vagyon kezelője is. A törvényi tényálláshoz és a minősítés eseteihez hozzátartozik ez a kapcsolódás is, azonban egy cég életében fenyegető veszélyként inkább a vagyoni hátrány okozása léphet fel.

Mi a teendő, ha hűtlen kezelést észlelt a vállalkozásban?

Amint a gyanú megfogalmazódik és árnyékként követi a cég mindennapjait, első lépésként keressen meg egy tapasztalt és büntetőjogban jártas ügyvédet. A körülmények és részletek tisztázásához rendkívül hasznos, ha tudja, mely információk válhatnak fontossá az ügyben. Sokkal átláthatóbbá teszi a helyzetet, ha Ön jogtudatos. Hogy miért számít a gyorsaság? A hűtlen kezeléssel okozott vagyoni hátrány több millió forintra is nőhet, ami akár cége fennmaradását is veszélyeztetheti. Ne hagyja, hogy a hűtlen kezelés bűncselekménye alattomosan rombolja szét a kemény munkával felépített eredményeit! Ismerje fel a gyanús jeleket és keresse fel irodánk munkatársait, akik lehetetlent nem ismerve, határozott fellépéssel védjük az Ön érdekeit!

Ez a cikk szponzorált tartalom. Kattintson ide, ha Ön is kipróbálná ezt a népszerű hirdetési formát. A hivatalos mérések szerint a BudaPestkörnyéke.hu hírportált a forgalmas napokon 340.000 ember olvassa!